Václav AulickýDownload videos:


Architekt a pedagog. Od sedmdesátých let pracuje ve společnosti SPOJPROJEKT PRAHA. V letech 2005-2014 vedl ateliér architektonické tvorby ÚS I na FA ČVUT. Autor mj. žižkovské televizní věže, spoluautor tranzitní telefonní ústředny v Hradci Králové. Ve své tvorbě systematicky zkoumá možnosti ocelové konstrukce nejen jako nosné části, ale především jako nositelky charakteristického architektonického výrazu a dlouhodobě se zabývá aplikacemi stavebních a provozních technologií šetřících nevratné zdroje energií s filosofií trvale udržitelného stavění. Na PK promluví o historii a budoucnosti budovy Transgas na pražských Vinohradech. www.spojprojekt.cz